Munkatársak

dr. Törös Judit
dr. Zsámboki Anna
dr. Fekete Zita
dr. Cserép Edit
dr. Pátkai Katalin
dr. Petrőczy Zsuzsanna
dr. Csondor Cecília
dr. Horpácsi Zsanett
Kiss Lilla Szilvia
Tóbiás Rita
dr. Urza Von Zakarias (Rozi)
dr. Törös Judit

dr. Törös Judit

irodavezető ügyvéd
Magyar Golf Szövetség Ellenőrző Testületének Tagja

Az ügyvédi iroda vezetője, akinek maximalizmusa nem csak az általa koordinált feladatok ellátása során, hanem a legtehetségesebb kollégái kiválasztásában is megmutatkozik. Személye garantálja a szakmai kiválóságot, amellyel irodája elégedett és visszatérő ügyfeleinek köre folyamatosan bővül. Ezzel együtt a folyamatos képzés és tanulás híve, és azt vallja, hogy csak az elmélyült, az összefüggéseket is tartalmazó szaktudás és jogi tanácsadás elfogadható. A tökéletességre törekvés és az ügyfelek érdekeinek határozott képviselete azonban nem társul szürkeséggel; személye sokszínű és üdítő, természetes kedvessége és emberismerete gyakran képes a felek közötti érdekellentétek tompítására. Gyakorlati peres tapasztalata és széles körű anyagi jogi tudása képessé teszi összetett és nemzeti szinten is kiemelt peres ügyek kezelésére, mind bíróság, mind választottbíróság előtt.
Angolul és németül kiválóan beszél.

Szakterületek:

 • az EU által finanszírozott projektek megvalósítása során felmerülő megfelelőségi és elszámolhatósági kérdések vizsgálata, ideértve a FIDIC szerződések szabályainak alkalmazását is
 • a nemzeti vagyon, így különösen az állami vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos peres képviselet, elsősorban kiemelt ügyekben
 • széleskörű választottbírósági gyakorlat
dr. Zsámboki Anna

dr. Zsámboki Anna

szakmai vezető ügyvéd

Tradicionális jogászi szemléletet képviselő ügyvéd, akinek soha nem lankadó célja a jogszerűség érvényre juttatása, a jogszabályok betartása és betarttatása, valamint a törvényesség keretein belüli innovatív megoldások kidolgozása és alkalmazása. Jogászként eddigi pályafutása alatt kizárólag ügyvédi irodában dolgozott, az ügyvédi feladatok minél magasabb szintű ellátását tűzte ki hivatásául. Maximalista, aki szerint a folyamatos szakmai fejlődés elengedhetetlen az ügyfelek képviseletéhez, de személyes érdeklődését is gyakran szakmai színvonalra emeli, így nemcsak ingatlanforgalmi szakjogászi végzettséggel rendelkezik, de borjogi szakjogászi képzésben is eredményesen vett részt.
Alapos és biztos anyagi jogi és eljárásjogi ismeretei, lexikális tudása, az évek óta különböző jogterületeken folytatott intenzív gyakorlati munkássága, valamint ügyfelei tevékenységének tág spektruma széleskörű ismeretekkel rendelkező, nyitott szemléletű, magabiztos szakemberré tették, aki nem ijed meg a kihívásoktól, legyen az kiemelt értékű, magas kockázatú, vagy érzékeny tárgyú ügytípus.
A főként gazdasági társaságok, pénzintézetek és állami szervezetek képviselete során kialakult piaci, tulajdonosi szemléletmódja nagyobb rálátást biztosítanak számára a pénzügyi-jogi ismereteket igénylő egyedi ügyekben.
Eddigi pályája során kiemelkedően magas ügyszámmal látott el peres képviseletet számos jogterületen, a tárgyalóteremben otthonosan mozog. Irodán belül szakmai vezetőként is tevékenykedik, az ügyvédjelöltek munkájának szakmai felügyeletét és az alkalmazott ügyvédek munkájának összehangolását is végzi.

Kiemelt szakterületek:

 • peres képviselet (érvénytelenségi, kártérítési perek, pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, bankgarancia jogviszonyokkal kapcsolatos igényérvényesítés, devizahiteles perek, FIDIC alapú szerződéses igények érvényesítésével kapcsolatos perek rendes és választottbíróság előtt, munkajogi perek, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek, jelzálogjog törlési perek, közérdekű adat kiadása iránti perek, hagyatéki perek, mezőgazdasági földekkel kapcsolatos igényérvényesítés)
 • szerződések készítése, véleményezése, okiratszerkesztés (vállalkozási, megbízási, adásvételi, bérleti, szolgalmi jogi, kölcsön-, engedményezési, jelzálog-, szerzői jogi felhasználási, egyéb klasszikus jogi, valamint atipikus szerződések elkészítése, véleményezése, jóváhagyása; sorsolásos-marketing játékszabályzatok készítése);
 • kintlevőségkezelés (fizetési meghagyásos, végrehajtási, csőd- végelszámolási, felszámolási, vagyonrendezési eljárások, peres igényérvényesítés, egyezségek)
 • ingatlanjog

További szakterületek:

 • öröklési jog
 • munkajog (munkaviszony létesítése, megszüntetése, kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, jogi tanácsadás, peres képviselet)
 • adatvédelem, szerzői jogok, vagyoni jogok felhasználása
 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, megszüntetése
 • jogi szakvélemények készítése

Képzettség:

2008 Szegedi Tudományegyetem – Állam- és Jogtudományi Kar
2010 Ingatlanforgalmi szakjogász képzés az ELTE jogi továbbképző Intézetén
2011 Borjogi szakjogász képzés a Pécsi Tudományegyetem és a Bordeaux-i Állami Egyetem közös szervezésében

dr. Fekete Zita

dr. Fekete Zita

ügyvéd

dr. Cserép Edit

dr. Cserép Edit

ügyvéd

Kiemelt szakterületek

 • peres képviselet (pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, devizahiteles perek, munkajogi perek, hagyatéki perek, munkajogi perek, ingatlankiürítési perek);
 • munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben munkáltatói és munkavállalói tanácsadás, így különösen annak jogszerű megszüntetésével kapcsolatban, csoportos létszámcsökkentés esetén is;
 • nemzeti vagyon, így különösen az állami vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogszerűségi és elszámolási kérdések vizsgálata

Egyéb szakterületek

 • szerződések készítése, véleményezése, okiratszerkesztés (vállalkozási, megbízási, adásvételi, bérleti, szerzői jogi felhasználási, egyéb klasszikus jogi, valamint atipikus szerződések elkészítése, véleményezése);
 • szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos jogi tanácsadás, védjegy bejegyzési eljárások során képviselet ellátása, felhasználási szerződések szerkesztése, véleményezése;
 • teljes körű jogi szolgáltatás startupok számára, amely többek között a szellemi alkotásokkal, társasági joggal, egyéb szerződésekkel, munkajoggal kapcsolatos kérdések rendezésére, valamint befektetői szerződések véleményezésére is kiterjed;
 • gazdasági társaságok és non-profit társaságok létrehozásával, működésével, átalakulásával és megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezzel összefüggő cégalapítási, cégmódosítási és végelszámolási eljárások teljes körű jogi koordinálása
dr. Pátkai Katalin

dr. Pátkai Katalin

ügyvéd

dr. Petrőczy Zsuzsanna

dr. Petrőczy Zsuzsanna

ügyvéd

dr. Csondor Cecília

dr. Csondor Cecília

ügyvéd

dr. Horpácsi Zsanett

dr. Horpácsi Zsanett

ügyvédjelölt

Kiss Lilla Szilvia

Kiss Lilla Szilvia

irodavezető

Tóbiás Rita

Tóbiás Rita

pénzügyi és HR vezető

dr. Urza Von Zakarias (Rozi)

dr. Urza Von Zakarias (Rozi)

Szagterületei még nem teljeskörűen ismertek, de folyamatosan és intenzíven dolgozik azok felderítésén.

Szakterületek

Polgári peres és választottbírósági eljárások

Polgári peres és választottbírósági eljárások

érvénytelenségi, kártérítési perek, pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, bankgarancia jogviszonyokkal kapcsolatos igényérvényesítés, devizahiteles perek, FIDIC alapú szerződéses igények érvényesítésével kapcsolatos perek rendes és választottbíróság előtt, munkajogi perek, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek, jelzálogjog törlési perek, közérdekű adat kiadása iránti perek, hagyatéki perek, mezőgazdasági földekkel kapcsolatos igényérvényesítés

Munkajog

Munkajog

munkaviszony létesítése, megszüntetése, kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, jogi tanácsadás, peres képviselet

EU projektek

EU projektek

az EU által finanszírozott projektek megvalósítása során felmerülő megfelelőségi és elszámolhatósági kérdések vizsgálata, ideértve a FIDIC szerződések szabályainak alkalmazását is

Közbeszerzések

Közbeszerzések

közbeszerzési eljárásban megkötött szerződések módosításának jogszerűségi és elszámolhatósági vizsgálata

Társadalmi Felelősségvállalás

Szívünkön viseljük a gyermekek sorsát, ezért tisztelünk meg a 2016-os évben támogatásunkkal két nemes cél elérésére létrejött szervezetet:

Fontosnak tartjuk, hogy az árva, félárva, széthullott családban élő gyerekek láthassanak csodálatos szeretettel teli családi példákat, ezért egy különleges táborozás megtartását segítjük.

Kecskés Karina többek mellett a mi segítségnyújtásunkkal nyaranta Csángóföldön táboroztat árva gyerekeket, segítve nekik kinyitni a saját tetterőjük kapuját, hogy a világba kilépve szembe szállhassanak az óriásokkal és törpékkel.

Derék Jankó Mesetábor csángó gyerekeknek

Derék Jankó Mesetábor csángó gyerekeknek

A magyarországi Piros Orr Alapítványt 1996-ban alapította az osztrák Rote Nasen szervezet. Kezdetben csak Budapesten, mára már vidéki gyermekkórházakban, majd idősotthonokban is vizitelnek bohócdoktoraik.

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány a gyermekek és idősek gyógyulásáért és vidámságáért dolgozik, mert hisz abban, hogy a nevetés a legjobb gyógyszer, és ebben a küldetésben a mi erkölcsi és anyagi elismerésünket is méltán kiérdemelte.

www.pirosorr.hu

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

Kapcsolat

H-1065, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
tel.: 0036 1 301 7030
fax: 0036 1 301 7031

Név (kötelező)

Email cím(kötelező)

Tárgy

Üzenet

Kérjük írja be az itt látható karaktereket

captcha